Pamela Cruse


Här är ett exempel på kursupplägg .  Kursen hölls på Värmamo folkhögskola vt 2010.

Picture
Introduktionskurs iMASKINSTICKNING

:

Allmänt om maskinstickning och kursens upplägg.

Genomgång av maskinens delar, inställningar med mera.

Grundteknik:

 • uppläggning; lös och fast
 • intag och uttag
 • ränder
 • avmaskning
 • räddningsaktioner (repa upp, rädda tappade maskor etc)
Stickning av provlapp:

beräkning av masktäthet och varvtäthet.

Lite inspiration; stickade exempel, bilder, webbsidor.


Beräkning och påbörjande av ett stickprojekt:

 • skiss
 • storlek
 • beräkning av maskantal, varv, in och uttag
 • garnåtgång

Genomgång av användbara tekniker:
 • hål
 • överhoppade maskor
 • upphängningar
 • flätor 
 • förkortade varv