Pamela Cruse


Picture

Kurser i maskinstickning

Jag använder stickmaskiner, från enkla manuella till avancerade,  och experimenterar gärna med ytmönster och tekniker. 
Förutom grundläggande maskinstickningsteknik kan kurserna innehålla inslag av nedanstående:

 Förkortade varv och andra tekniker

Picture
Baskern är stickad med förkortade varv. Klicka på bilden för att se exempel på fler tekniker.

Digitalt skapande

Picture
Bildbehandlingsprogram som hjälp vid skapandet av egna mönster.

Mönster med flera färger

Picture
Konstruktion av egna modeller  och ytmönster. Här finns några av mina mönster.

Stickning som konstnärligt uttrycksmedel

Picture
Klicka för exempel