Pamela Cruse


Picture

Färgmönster (Fair isle) 

Mosaikstickning

Picture
Klicka på bilden för att se fler exempel på mosaikstickade mönster.

Skip och tuck-mönster